ADR Transport

Van Dijk Expresse staat klaar

ADR transport staat voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen en/of goederen binnen de EU. De benaming komt van het verdrag dat in 1957 is gesloten en staat voluit voor “Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Bij Van Dijk Expresse zijn we volledig op de hoogte van de voorschriften van ADR transport, waardoor wij uw gevaarlijke goederen op een veilige wijze kunnen vervoeren.

Typen goederen voor ADR transport

Gevaarlijke stoffen en/of goederen zijn er in verschillende vormen. Hierdoor zijn er meerdere gevarenklassen opgesteld, elk met eigen voorschriften:

1.    Ontplofbare stoffen en/of voorwerpen
2.    Gassen
3.    Brandbare vloeistoffen
4.    Brandbare stoffen
5.    Oxiderende stoffen en organische peroxiden
6.    Giftige en infectueuze stoffen
7.    Radioactieve stoffen
8.    Bijtende stoffen
9.    Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Bij Van Dijk Expresse hebben we ervaring met alle soorten gevarenklassen. Bent u er niet zeker van of uw product onder ADR transport valt? Wij geven je graag een vrijblijvend advies!

Van Dijk Expresse staat voor u klaar

Onze chauffeurs zijn in het bezit van een ADR-vakbewaamheidscertificaat, welke iedere 5 jaar opnieuw moet worden behaald. Daarnaast worden onze voertuigen jaarlijks gekeurd op diverse vereisten die noodzakelijk zijn voor ADR transport. Met Van Dijk Expresse heeft u een betrouwbare partner waarbij snelheid, flexibiliteit en accuratesse centraal staat. Wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op via 076-5211000 of vul het contactformulier in.